VZDĚLÁVÁNÍ

JAK NA KONFLIKT ANEB PRVNÍ POMOC V KRIZOVÉ SITUACI

Jedná se o jednodenní kurz, počet výukových hodin (45 minut) 6.

Cílem kurzu je ukázat posluchačům, že je možné chápat konflikt, jako podnět ke změně a seznámit je s procesem řešení konfliktu. Jak konstruktivně jednat v náročné situaci a co se sebou samým při řešení takové situace si účastníci vyzkouší na praktických ukázkách. Konflikt sebou téměř vždy nese silné emoce, které brání jeho řešení. Účastníci se seznámí s hlavními technikami aktivního naslouchání, které snižují emoční rámec situace a napomáhají v cestě dohody obou stran.