MEDIACE

Je dobrovolný mimosoudní proces, ve kterém třetí neutrální osoba (mediátor) napomáhá stranám v konfliktu nalézt vzájemně přijatelné řešení sporu.

VÝHODY mediace:

 • dobrovolnost (kdykoliv můžete z mediace odejít, ale také v ní setrvat)
 • je procesem stran (sami rozhodujete o řešení, máte kontrolu nad výsledkem)
 • soukromí a bezpečné prostředí (pravidlo mlčenlivosti a jednání bez veřejnosti)
 • časová flexibilita
 • hledání řešení (nikoliv viníka)
 • podporuje spolupráci stran (nezavírá prostor budoucí spolupráci/vztahům)
 • umožňuje různé formy řešení
 • pokud dojde k dohodě je řešení situace mnohem stabilnější
 • levnější než soud či arbitráž
 • prostor pro to pochopit a být pochopen

Mohou však nastat i možná úskalí a to například problém s ochotou druhé strany se do mediace zapojit. Mediační proces je dobrovolný a proto nelze stranu konfliktu, která nemá zájem na řešení,
k mediaci přinutit.

MOŽNÉ TYPY SPORŮ, se kterými Vám mohu pomoci:

 • Pracovní: spor dvou či skupiny kolegů, nadřízeného a podřízeného zaměstnance,
  jednatelů či firem navzájem,...
 • Vztahové: partnerské či manželské spory, sousedské spory,...
 • Rodinné: dědictví, spory mezi členy blízké i širší rodiny,...
 • Obchodní: spor mezi zákazníkem a obchodníkem,...
 • Školní: specifické prostředí - zřizovatel, mng školy, učitelé, žáci, rodiče, státní orgány,...

Chcete vědět, zda je Váš spor vhodný k mediaci? Už nevíte jak dál a nechcete svou situaci řešit soudně?

KONFLIKT a proč jej vnímat pozitivně?

Konflikt je střet protichůdných zájmů, postojů, pocitů, cílů, přesvědčení či potřeb a je dobré se na něj dívat, jako na nástroj k posunu, vyřešení, pochopení se. Díky konfliktu můžeme pochopit určité informace či emoce, nalézt nová řešení, zlepšit vztahy, ulevit si či uzavřít určitou životní kapitolu. Konflikt je hybnou silou a pokud s ním konstruktivně pracujeme, pomáhá nám získat novou zkušenost a plní řadu výše zmíněných pozitivních funkcí.