O mně

Více jak 15 let se pohybuji v oblasti projektového řízení, PR, personalistiky, obchodu i neziskového sektoru. Práce s lidmi a komunikace mne stále provází a fascinuje. V roce 2018 jsem prošla výcvikem facilitátora pod vedením PeadDr. Jitky Jilemické (Konsens) a v roce 2023 úspěšně certifikací zakončila mediační výcvik u CMI - Conflict Management International. Další specializační kurzy: výcvik školní a rodinné mediace.

Každý z nás se v čase ocitá v různých složitých či konfliktních situacích, kde jsou velmi často přítomné emoce, které nedovolují 'zdravému rozumu' záležitost řešit.

Mým cílem je pomoci klientům zklidnit vypjatou situaci, komunikovat a nalézt oboustranně přijatelné řešení pracovních, vztahových či obchodních sporů. 


Sídlo mám v Táboře, ale mohu za Vámi přijet v rámci celé ČR.

Role mediátora

Mediátor je nestranný a nezaujatý odborník, který napomáhá stranám konfliktu nalézt vzájemně přijatelné řešení konfliktní situace.

Rolí mediátora je pomoci stranám vyřešit konkrétní situaci (rozepři) = jasně ohraničený spor, nikoliv léčit vztah, osobnost či poskytovat právní služby.

Mediátor:

- vede a strukturuje jednání (dává jednání 'tvář', zvažuje vhodné místo, navrhuje pravidla a dbá na jejich dodržování, informuje k průběhu a podmínkám mediace, strukturuje diskusi)

- ulehčuje komunikace (přeformulovává nevhodné výrazy, zajištuje, aby si strany porozuměly,...)

- hledá alternativy (pomáhá stranám vidět spor z různých perspektiv)

- hlídá zadní vrátka (tzn. aby dohoda byla proveditelná, např. v čase, možnostech stran,...)

Role facilitátora

Facilitátor (moderátor) je zodpovědný za to, jak bude setkání probíhat a zásadním způsobem ovlivňuje průběh jednání v jeho směřování ke konkrétnímu výsledku. V celém procesu je profesně i emočně neangažovaný. 

Facilitátor:

- vytváří strukturu jednání (dle připraveného scénáře s ohledem na čas a situaci)

- zajišťuje, aby proces komunikace probíhal hladce (objasňuje obsah, vrací k tématu, předchází konfliktům nebo je aktivně řeší)

- dbá na to, aby měl každý účastník prostor k vyjádření a cítil se bezpečně (podporuje důvěru, sdílení a  otevřenost)

- zajišťuje, aby vznikly konkrétní závěry a jednoznačný výsledek (napomáhá kreativnímu řešení)

- je nestranný - ovlivňuje pouze průběh jednání, nikoliv jeho obsah.